ผลิตภัณฑ์และบริการ

FundConnext

Equity Logo

ซื้อขายหลากหลายกองทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ผ่าน Streaming for fund

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลางในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายและการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Distributor) และบริษัทจัดการลงทุน (AMC : Asset Management Company) โดยครอบคลุมตลอดกระบวนการซื้อขายกองทุนรวม ตั้งแต่เปิดบัญชี ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการชำระเงิน จนถึงการยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้นักลงทุนจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการลงทุนกองทุนรวม ด้วยการเปิดบัญชีกับดีบีเอส วิคเคอร์ส เพียงชุดเดียวก็สามารถซื้อขายได้กับหลากหลาย บลจ.

รายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมบริการ Fund Connext

 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง จำกัด
 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
 9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
 10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
 13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

เอกสารการสมัครใช้บริการ FundConnext มีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด


ทำไมถึงต้องสมัครใช้บริการ FundConnext กับดีบีเอส

 1. ลงทุนง่าย ได้หลากหลายบลจ. โดยเริ่มด้วยเงินเพียง 500 บาท
 2. ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างๆ โดยตรง
 3. สะดวกในการโอนเงินผ่าน Mobile App ของธนาคารที่กำหนด หรือหักบัญชีอัตโนมัติทำรายการหักเงินหลัง15.30 น.
 4. สามารถดูพอร์ตกองทุนรวม(Consolidated Portfolio)ได้ในที่เดียว ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Streaming for Fund
 5. มีที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญลงทุนด้านตลาดเงิน และตลาดทุน
 6. มีข่าวสาร Update ทั้งข้อมูลหุ้น, กองทุน, ข้อมูลเศรษฐกิจ ทั้งไทยและต่างประเทศ ครบถ้วนผ่านทาง LINE @dbsthailand, DigiS เป็นต้น

การชำระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถชำระผ่าน
2 ช่องทางดังนี้


 1. บริการตัดเงินอัตโนมัติ ATS
 2. บริการฝากเงินผ่าน Bill Payment

ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม

สำหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไป และ
นิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน


ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างๆ โดยตรง(ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม)

WealthBOX Logo

DBSV WealthBOX

ใช้สำหรับซื้อขายกองทุนออนไลน์และจัดโมเดลพอร์ตโฟลิโอ


WealthBOX Logo

Streaming Fund+

ใช้สำหรับซื้อขายกองทุนออนไลน์ได้หลากหลายบลจ.


contact me