ผลิตภัณฑ์และบริการ

กองทุนรวม

Equity Logo

ตัวแทนซื้อขาย และให้คำแนะนำการลงทุน

ในหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนชั้นนำ

การสร้างเป้าหมายทางการเงิน ที่เป็นจริงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการประสบความสำเร็จในการลงทุน ประกอบกับการเข้าใจในเรื่องของการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดก็จะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ นักลงทุนบางส่วนจะลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว เช่น การมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ การมีเงินสำหรับการศึกษาของบุตรหลาน แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีนักลงทุนบางส่วนที่มีความต้องการ และความจำเป็นในการใช้เงินในบางช่วงเวลา เช่น การใช้เงินสำหรับดาวน์บ้านหลังใหม่ หรือซื้อรถคันใหม่ การใช้เงินสำหรับท่องเที่ยว เป็นต้น แต่ทั้งนี้ท่านอาจไม่มีเวลา ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หรือไม่มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการลงทุน กองทุนรวมจึงเป็นคำตอบในการบริหารการลงทุนของท่าน เพราะในปัจจุบันมีกองทุนประเภทต่างๆ มากมายที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพทางการเงิน

ดีบีเอส วิคเคอร์ส เป็นตัวแทนซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ มีบริการนำเสนอข้อมูลกองทุนประเภทต่างๆ และให้คำแนะนำในการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย

 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง จำกัด
 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
 9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
 10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
 13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
 15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หมายเหตุ การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและหนังสือชี้ชวนให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2857-7171.

ทำไมต้องลงทุนในกองทุนรวม

 • ลงทุนง่าย และไม่เสียเวลา
 • บริหารโดยมืออาชีพ
 • กระจายความเสี่ยงดีกว่า เนื่องจากมีการกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้มากกว่า
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งของกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมผ่าน DBS ดีอย่างไร

 • ประหยัดเวลาในการติดต่อกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหลายแห่ง
 • มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำบริการวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงของท่าน พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบผลตอบแทนของแต่ละกองทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกองทุน
 • ติดตามการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างๆ เพื่อให้ท่านทราบผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
 • จัดอบรมสัมมนาเรื่องการลงทุนในกองทุนรวมให้กับนักลงทุน ณ "ศูนย์ฝึกอบรมการลงทุน" ของบริษัทฯ

3 ขั้นตอนง่ายๆ กับการเลือกตัดสินใจลงทุนผ่านเรา

1

ติดต่อบริษัทฯ

ติดต่อบริษัทฯ เพื่อแนะนำที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อดูแลบัญชีของท่าน

2

ประเมินความเสี่ยง

ที่ปรึกษาการลงทุน ช่วยประเมินว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทใด ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับใด

3

ให้คำแนะนำที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาการลงทุน ให้คำแนะนำในการเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงของท่าน

ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม

สำหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน


เครื่องมือการลงทุน

DBSV Digital Services จะเป็นตัวช่วยให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย


หลักสูตรการอบรม

คอร์สอบรมจากผู้เชี่ยวชาญมีตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ


contact me