นโยบายด้านความปลอดภัย

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 12 มีนาคม 2564

 • คำเตือนเกี่ยวกับ Email และ Website phishing ซึ่งมีจุดประสงค์ไม่ดีต่อลูกค้า Internet Banking และ Online trading users

  บริษัทฯ ได้พบว่า ณ ขณะนี้มีสปายแวร์ที่ชื่อ "Malware" ทำการสร้างหน้าเว็บไซด์ที่มีหน้าตาคล้ายๆ กับหน้าเว็บไซด์ของบริษัทฯ ต่างๆ หรือธนาคารต่างๆ ด้วยความหวังที่ว่าจะให้คุณกดเข้าไป เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ เลขประจำตัว (UserId), รหัสผ่าน (Password) และ รหัสลับ (Pin) โดยเว็บไซด์ดังกล่าวอาจให้กำหนดให้ท่านใส่ข้อมูลทั้งหมดไปในครั้งเดียว ซึ่งผิดปกติจากขั้นตอนการล๊อคอินปกติ

  เพื่อป้องกันการดำเนินการของสปายแวร์ ขอให้ท่านทำการทำการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัส และกำจัดไวรัส (Ant-Virus Software) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC/Notebook) ของท่าน ให้เป็นปัจจุบันที่สุด

  หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้มีการติดไวรัสแล้ว กรุณาอย่าทำรายการใดๆ จนกว่าจะตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือลงโปรแกรมกำจัดไวรัสเรียบร้อยแล้ว

 • ท่านสามารถป้องการการติดสปายแวร์ด้วยตัวท่านเอง

  โปรดระมัดระวังอีเมล์ที่ส่งมาถึงท่าน โดยบุคคลที่ท่านไม่รู้จัก โดยอีเมล์ดังกล่าวจะบอกให้ท่านทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว หรือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวว่าถูกต้องหรือไม่ โดยส่งลิงค์ให้ท่านไปทำการปรับปรุงข้อมูล ลิงค์ดังกล่าวก็จะนำไปสู่เว็บไซด์ปลอม ซึ่งสร้างเลียนแบบเว็บไซด์ของบริษัทฯ ต่างๆ หรือธนาคารต่างๆ โดยมี จุดประสงค์ต้องการจะขโมยข้อมูลส่วนตัวของท่านได้แก่ เลขประจำตัว (UserId), รหัสผ่าน (Password) และ รหัสลับ (Pin)

  ข้อควรระวัง

  1. ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ใครทั้งสิ้น
  2. โปรดระวังอีเมล์ที่ถามถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากได้รับอีเมล์ดังกล่าว โปรดอย่าตอบกลับ หรือคลิกไปยังลิงค์ที่ส่งมาให้ โปรดตรวจสอบผู้ส่งอีเมล์ โดยติดต่อทางโทรศัพท์ไปที่บริษัทฯ หรือธนาคารฯ นั้นๆ
  3. ทำการลบ อีเมล์ขยะ (junk mail) หรือ สแปม (spam) เหล่านั้นทันที
  4. กรุณาพิมพ์ชื่อเว็บไซด์ www.dbsvitrade.com บนเบราว์เซอร์ทุกครั้ง หรือเรียกเว็บไซด์จาก Favorites หรือ Bookmarks เท่านั้น
  5. หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายออนไลน์เทรดดิ้ง ที่หมายเลข 0 2857 7799

 • ข้อแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน (Password)

  การสร้างรหัสผ่าน

  1. ไม่ควรใช้ตัวอักษรพิเศษ และเว้นวรรค
  2. ไม่ควรใช้อักษร หรือตัวเลขซ้ำกัน 3 ตัว หรือมากกว่านั้น เช่น 333, aaa เป็นต้น
  3. ไม่ควรใช้อักษร หรือตัวเลขต่อเนื่อง เช่น 123, abc เป็นต้น
  4. ไม่ควรใช้อักษรที่ต่อเนื่องกันบนคีย์บอร์ด เช่น qwert, asdfg เป็นต้น
  5. ไม่ควรตั้งรหัสประจำตัว เหมือนเลขประจำตัว (UserID)
  6. ไม่ควรตั้งรหัสประจำตัวที่เดาได้ง่าย เช่น ชื่อครอบครัว ชื่อบริษัท วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
  7. ไม่ควรตั้งรหัสประจำตัว เหมือนๆ กัน กับรหัสประจำตัวที่เข้าเว็บไซด์อื่น
  การดูแลรหัสผ่าน (Password)
  1. ไม่ควรบอกรหัสประจำตัวแก่ผู้อื่นใด รวมถึงพนักงานของดีบีเอส วิคเคอร์ส
  2. ไม่ควรให้คนอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่าน
  3. ไม่ควรเขียน หรือบันทึกรหัสประจำตัวไว้ในที่ใดที่สามารถค้นหา หรือพบได้ง่าย เช่น โทรศัพท์ เป็นต้น
  4. เปลี่ยนรหัสประจำตัวเป็นประจำ เช่น เปลี่ยนทุกๆ 90 วัน หรือ ทุกๆ 3 เดือน และรหัสประจำตัวใหม่ควรจะแตกต่างกับรหัสเดิม
  5. หลังจากการใช้งาน กรุณาทำการ log off เพื่อออกจากระบบทุกครั้ง ไม่ควรปิดโดยการคลิกที่ X ด้านมุมขวาของหน้าจอเว็บไซด์
  6. กรุณาแจ้ง หรือติดต่อบริษัทฯ ทันทีที่ทราบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของท่าน และกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) โดยทันที
  7. โปรดระมัดระวังบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการขอข้อมูลส่วนตัวจากท่าน
  8. หากท่านไปใช้อินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะ กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีใครเห็นการใส่รหัสผ่าน (Password) หรือ รหัสลับ (PIN) ของท่าน ควรตอบ "No" เมื่อเครื่องถามว่าจะให้จำ รหัสประจำตัวหรือไม่ และกรุณา log off ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

contact me