ผลิตภัณฑ์และบริการ

หุ้น (Stock)

Equity Logo

ลงทุนในกิจการที่คุณสนใจ

ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว

หุ้น (Stock) เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือหุ้นจะมีฐานะเป็น "เจ้าของ" ซึ่งจะมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของ กิจการ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเมื่อกิจการมีกำไร และหากกิจการมีผลการดำเนินงานที่ดี ราคาหุ้นเติบโต ก็จะสามารถทำกำไรได้จากส่วนต่างราคาได้ด้วย สำหรับบัญชีซื้อขายหุ้นมีหลากหลายประเภท ได้แก่

บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)

บัญชีซื้อขายหุ้นที่นักลงทุนสามารถสั่งซื้อหุ้นเท่ากับวงเงิน ที่ได้รับ ซึ่งวงเงินจะขึ้นอยู่กับบัญชีที่นักลงทุนแสดงไว้กับ DBS โดยจะดูบัญชีของนักลงทุน ได้แก่ บัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่ก็เงินที่ลงทุนในกองทุนรวม

บัญชีเงินสด (Cash Account)

บัญชีประเภท “ลงทุนก่อน จ่ายเงินทีหลัง” โดย DBS จะดูวงเงินในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนแต่ละรายตามฐานะทางการเงิน หลักประกัน และความสามารถในการชำระหนี้

ประโยชน์ของการลงทุนในหุ้น

  • มีโอกาสได้รบผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทั้งในรูปของเงินปันผล (Dividend) และ กำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain)
  • ได้เป็นเจ้าของธุรกิจโดยไม่ต้องลงมือทำ
  • มีข้อมูลที่มากมายให้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้
  • มีกิจการมากมาย หลายอุตสาหกรรมให้เลือกลงทุนได้
  • มีสภาพคล่องเมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสด
  • การลงทุนในหุ้นจะช่วยปกป้องความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคาร ซึ่งให้ผลตอบแทนคงที่

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น

  • ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นก็ไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการนั้นๆ รวมถึง ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดในขณะนั้นด้วย
  • ผู้ลงทุนอาจขายหุนได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่คาดหวัง หรือบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลในระดับต่ำหรือไม่จ่ายเงินปันผลเลย

ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม

สำหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน


เครื่องมือการลงทุน

DBSV Digital Services จะเป็นตัวช่วยให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย


หลักสูตรการอบรม

คอร์สอบรมจากผู้เชี่ยวชาญมีตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ


contact me