เตรียมความพร้อมก่อนเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชนแบบชิปการ์ด
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับชำระค่าซื้อและรับเงินปันผล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน เพื่อรับ SMS OTP
 • อีเมล ในการรับข้อมูล ประกาศ เอกสารต่างๆ จากบริษัท
 • สมัครและเปิดใช้งาน NDID ผ่านธนาคารเรียบร้อย สำหรับผู้ที่เลือกช่องทางการเปิดบัญชีออนไลน์ (NDID คืออะไร? คลิก)

สำหรับลูกค้าคนไทยที่ต้องการกรอกข้อมูลทำรายการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องส่งเอกสาร

ข้อดี

 • ลูกค้าเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
 • ยืนยันตัวตนได้ง่ายด้วย NDID
 • ลดเวลาการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ด้วยระบบ NDID ที่ดึงข้อมูลที่จำเป็นมาให้
 • มีความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากล
 • ไม่ต้องเอกสาร ลดการใช้กระดาษ

สิ่งที่ต้องมีก่อนเปิดบัญชี

 • คอมพิวเตอร์/Smart phone/Tablet ที่มีกล้องถ่ายรูป
 • บัตรประชาชนแบบชิปการ์ด
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 • โทรศัพท์มือถือสำหรับรับ SMS OTP
 • แอปพลิเคชันธนาคาร
 • อีเมล
 • สมัครบริการ NDID กับธนาคารเรียบร้อยแล้ว (คู่มือการลงทะเบียน NDID ของแต่ละธนาคาร)
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 1. เข้าสู่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์ (คู่มือการเปิดบัญชีด้วยตนเอง)
 2. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล
 3. ยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID (คู่มือการใช้บริการ NDID ของแต่ละธนาคาร)
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
 5. ถ่ายรูป หรืออัพโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 6. ยืนยันการเปิดบัญชี และรออีเมลแจ้งผลอนุมัติการเปิดบัญชี

หมายเหตุ:

 • หากท่านต้องการเปิดบัญชีกองทุน อาจจะต้องพิมพ์เอกสารเซ็นต์ส่งบริษัทอีกครั้ง
 • หากต้องการสมัครบริการ ATS เพิ่มเติม ท่านสามารถทำการสมัครได้ที่ธนาคาร, ตู้ ATM หรือเว็บไซต์ธนาคาร

ถ้าคุณพร้อมแล้ว คลิกเลย

สำหรับลูกค้าคนไทย และต่างชาติที่ต้องการเปิดบัญชีกับที่ปรึกษาการลงทุน ท่านสามารถนัดวันเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีตามสาขาใกล้บ้านท่าน

ข้อดี

 • ลูกค้าสามารถเดินทาง เพื่อรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนได้ทุกสาขาที่สะดวก
 • ยืนยันตัวตนเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว ไม่จำเป็นต้องสมัคร NDID
 • เจ้าหน้าช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี
 • มีความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากล
 • ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

สิ่งที่ต้องมีก่อนเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชนแบบชิปการ์ด หรือหนังสือเดินทาง
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 • โทรศัพท์มือถือสำหรับรับ SMS OTP
 • อีเมล
 • แอปพลิเคชันธนาคาร (Optional)
 • สมัครบริการ NDID กับธนาคาร (Optional)
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 1. พบที่ปรึกษาการลงทุนตามสาขา พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
 2. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล และ NDID(ถ้ามี)
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
 4. ถ่ายรูป หรืออัพโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 5. ยืนยันการเปิดบัญชี และรออีเมลแจ้งผลอนุมัติการเปิดบัญชี

หมายเหตุ:

 • หากท่านต้องการเปิดบัญชีกองทุน อาจจะต้องพิมพ์เอกสารเซ็นต์ส่งบริษัทอีกครั้ง
 • หากต้องการสมัครบริการ ATS เพิ่มเติม ท่านสามารถทำการสมัครได้ที่ธนาคาร, ตู้ ATM หรือเว็บไซต์ธนาคาร

โปรดระบุข้อมูลของท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ โทร 02 857 7171 อีเมล [email protected]

contact me