เตรียมความพร้อมก่อนเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชนแบบชิปการ์ด
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับชำระค่าซื้อและรับเงินปันผล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน เพื่อรับ SMS OTP
 • อีเมล ในการรับข้อมูล ประกาศ เอกสารต่างๆ จากบริษัท
 • สมัครและเปิดใช้งาน NDID ผ่านธนาคารเรียบร้อย สำหรับผู้ที่เลือกช่องทางการเปิดบัญชีออนไลน์ (NDID คืออะไร? คลิก)

สำหรับลูกค้าคนไทยที่ต้องการกรอกข้อมูลทำรายการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องส่งเอกสาร

ข้อดี

 • ลูกค้าเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
 • ยืนยันตัวตนได้ง่ายด้วย NDID
 • ลดเวลาการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ด้วยระบบ NDID ที่ดึงข้อมูลที่จำเป็นมาให้
 • มีความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากล
 • ไม่ต้องเอกสาร ลดการใช้กระดาษ

สิ่งที่ต้องมีก่อนเปิดบัญชี

 • คอมพิวเตอร์/Smart phone/Tablet ที่มีกล้องถ่ายรูป
 • บัตรประชาชนแบบชิปการ์ด
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 • โทรศัพท์มือถือสำหรับรับ SMS OTP
 • แอปพลิเคชันธนาคาร
 • อีเมล
 • สมัครบริการ NDID กับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 1. เข้าสู่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์ (คู่มือการเปิดบัญชีด้วยตนเอง)
 2. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล
 3. ยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
 5. ถ่ายรูป หรืออัพโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 6. ยืนยันการเปิดบัญชี และรออีเมลแจ้งผลอนุมัติการเปิดบัญชี

หมายเหตุ:

 • หากท่านต้องการเปิดบัญชีกองทุน อาจจะต้องพิมพ์เอกสารเซ็นต์ส่งบริษัทอีกครั้ง
 • หากต้องการสมัครบริการ ATS เพิ่มเติม ท่านสามารถทำการสมัครได้ที่ธนาคาร, ตู้ ATM หรือเว็บไซต์ธนาคาร (คู่มือการสมัครบริการ ATS)

ถ้าคุณพร้อมแล้ว คลิกเลย

สำหรับลูกค้าคนไทย และต่างชาติที่ต้องการเปิดบัญชีกับที่ปรึกษาการลงทุน ท่านสามารถนัดวันเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีตามสาขาใกล้บ้านท่าน

ข้อดี

 • ลูกค้าสามารถเดินทาง เพื่อรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนได้ทุกสาขาที่สะดวก
 • ยืนยันตัวตนเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว ไม่จำเป็นต้องสมัคร NDID
 • เจ้าหน้าช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี
 • มีความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากล
 • ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

สิ่งที่ต้องมีก่อนเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชนแบบชิปการ์ด หรือหนังสือเดินทาง
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 • โทรศัพท์มือถือสำหรับรับ SMS OTP
 • อีเมล
 • แอปพลิเคชันธนาคาร (Optional)
 • สมัครบริการ NDID กับธนาคาร (Optional)
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 1. พบที่ปรึกษาการลงทุนตามสาขา พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
 2. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล และ NDID(ถ้ามี)
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
 4. ถ่ายรูป หรืออัพโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 5. ยืนยันการเปิดบัญชี และรออีเมลแจ้งผลอนุมัติการเปิดบัญชี

หมายเหตุ:

 • หากท่านต้องการเปิดบัญชีกองทุน อาจจะต้องพิมพ์เอกสารเซ็นต์ส่งบริษัทอีกครั้ง
 • หากต้องการสมัครบริการ ATS เพิ่มเติม ท่านสามารถทำการสมัครได้ที่ธนาคาร, ตู้ ATM หรือเว็บไซต์ธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ โทร 02 857 7171 อีเมล [email protected]

Preparation before Opening trading account

 • National ID Card with chipcard
 • 1st page of Saving / Current account Passbook
 • Mobile phone no. for receiving SMS OTP
 • Email for receiving verification access, and information from DBSV
 • Registered NDID with Bank (Open account with online channel only) (For more information of NDID)

Thai nationality customers can fill in online form via DBSV website without paper submission needed.

Pros

 • Online opening account is available 24hr everyday and everywhere.
 • Easy to do Identity Authentication with NDID.
 • Reduce time consumed on filling in application, NDID system auto-draft all necessary information for user.
 • Safe and Secure with international data protection standard.
 • Paperless

Prerequisite

 • Computer/Smart phone/Tablet with cameraป
 • National ID Card
 • 1st page of Saving / Current account Passbook
 • Mobile Phone for receiving OTP.
 • Mobile Banking Application
 • Email for receiving documents and verification access.
 • Registered NIID (User Manual for NDID Registration)
 • Other required documents

Opening account steps

 1. Access onboarding account opening system. (User Manual for Account Opening)
 2. Perform Identity Authentication via National ID, Mobile Phone No., Email.
 3. Verify via NDID
 4. Fill in additional information.
 5. Upload scanned documents required.
 6. Confirm account opening and wait for confirmation email.

Remarks:

 • In case of opening mutual fund account, customer may need to sign additional paper and submit to us.
 • ATS can be registered via Bank Branch, ATM, or Bank official website.(ATS Registration User Manual)

If you're ready, click now.

For Thai nationality customer and Foreign customer who wish to open account with our Investment Consultant, please reserve an appointment for us to provide best service at our nearest branch.

Pros

 • Customer can come to us for consult on every convenient branch without any document required
 • Not require NDID, only require National ID Card.
 • Face to Face support from Investment Consultant.
 • Safe and Secure with international data protection standard.
 • Document forgery prevention

Prerequisite

 • Computer/Smart phone/Tablet with cameraป
 • National ID Card or Passport
 • 1st page of Saving / Current account Passbook
 • Mobile Phone for receiving OTP.
 • Mobile Banking Application (Optional)
 • Email for receiving documents and verification access. (Optional)
 • Registered NIID (Optional)
 • Other required documents

Opening account steps

 1. Meet Investment Consultant at our branch with required documents for opening trading account.
 2. Perform Identity Authentication via National ID, Mobile Phone No., Email and NDID(Optional).
 3. Fill in additional information.
 4. Upload scanned documents required.
 5. Confirm account opening and wait for confirmation email.

Remarks: In case of opening Mutual Fund account or ATS registration, customer may inform our Investment Consultant to provide additional documents for signing.

For any further information, please contact your Investment Consultant or our Business Support Section at (66)2 857 7171 or [email protected]

contact me