เปิดบัญชี DBS ผ่าน NDID

(อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย)


บริการ NDID คืออะไร ?

National Digital ID เป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางออนไลน์
โดยทางผู้ใช้บริการเลือกยืนยันตัวตนกับธนาคารที่ผู้ใช้บริการมีตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID
สําหรับการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ DBS ผ่าน NDID คลิกที่นี่