ตารางการปรับปรุงระบบ

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 มีนาคม 2561

ตารางการปรับปรุงระบบ Settrade
วันที่ เวลา รายละเอียด
22-23 พ.ค. 2564 05.00 น.(ของวันที่ 22) - 12.30 น.(ของวันที่ 23) ลูกค้าจะไม่สามารถ Login Website, DBSV WealthBOX, Streaming for PC/Mobile/iPad และ Streaming for FUND ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
contact me