ตารางการปรับปรุงระบบ

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 มีนาคม 2561

ตารางการปรับปรุงระบบ Settrade
วันที่ เวลา รายละเอียด
29 ส.ค. 2561 0.00 - 5.00 น. ลูกค้าจะไม่สามารถ Login Website และ Streaming for PC/Mobile/iPad ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
1 ก.ย. 2561 0.15 - 18.00 น. ลูกค้าจะไม่สามารถ Login Website และ Streaming for PC/Mobile/iPad ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
15 ก.ย. 2561 8.00 - 13.30 น. ลูกค้าจะไม่สามารถ Login Website และ Streaming for PC/Mobile/iPad ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
3 พ.ย. 2561 7.00 - 18.00 น. ลูกค้าจะไม่สามารถ Login Website และ Streaming for PC/Mobile/iPad ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ตารางการปรับปรุงระบบ DBSV Digital Services
วันที่ เวลา รายละเอียด
1 - 2 ก.ย. 2561 19.00 น.(1 ก.ย. 2561) - 10.00 น.(2 ก.ย. 2561) ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งาน BrainBOX และ BrainBOX Plus ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
15 - 16 ก.ย. 2561 19.00 น.(15 ก.ย. 2561) - 11.00 น.(16 ก.ย. 2561) ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งาน BrainBOX และ BrainBOX Plus ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
20 ต.ค. 2561 10.00 - 16.00 น. ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งาน BrainBOX Plus ,DigiS และ MCycle ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
27 - 28 ต.ค. 2561 19.00 น.(27 ต.ค. 2561) - 11.00 น.(28 ต.ค. 2561) ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งาน BrainBOX และ BrainBOX Plus ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว