เครื่องมือการลงทุน

DBSV Digital Services > MCycle

ติดตามราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวเป็นวัฎจักร (Cycle)

เข้า-ออกเป็นรอบ Buy-Sell เป็นจังหวะ

MCycle เป็นนวัตกรรมการวิเคราะห์ทางเทคนิค ภายใต้แนวคิดของนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวเป็นวัฎจักร (Cycle) คือ เริ่มจากช่วงเตรียมเข้าสู่ขาขึ้น, ช่วงขาขึ้น, เตรียมเข้าสู่ขาลง, ช่วงขาลง และวนกลับไปยังช่วงเตรียมเข้าสู่ขาขึ้นอีกครั้ง โดยระบบจะตรวจสอบหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ ว่ามีการทำสัญญาณตรงตามเงื่อนไข และจะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่า หุ้นแต่ละตัวกำลังอยู่ในวัฏจักรใด โดยแบ่งได้ทั้งหมด 6 รูปแบบ

SUMMARY

  • แสดงหุ้นที่อยู่ใน Cycle ทั้งหมด
  • เลือกดูเฉพาะแต่ละ Cycle

CYCLE LOOK UP

  • ง่ายเพียงแค่ระบุชื่อหุ้นหรือดัชนี
  • แสดงประวัติ Cycle ที่เคยเกิดขึ้นย้อนหลัง

EDUCATION

  • ความหมายแต่ละ Cycle
  • กลยุทธ์แนะนำจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิค

WIDGET ON IPAD

  • วิเคราะห์ร่วมกับ Technical Chart on Streaming iPad
  • Shortcut เข้าโปรแกรม MCycle อย่างรวดเร็ว

DBSV Digital Services

Other Tools

contact me