DBS Vickers’

Reach Across Thailand

สำนักงานใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

กรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานสาขาปิ่นเกล้า

7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 9

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ 10700

(66) 2884-9044

สำนักงานสาขาบางกะปิ

3522 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์บางกะปิ

ชั้น 8 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ 10240

(66) 2363-3288

สำนักงานสาขาสุขุมวิท

อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ (ติด BTS พระโขนง)

ห้องเลขที่ 302 ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

(66) 2079-4878

สำนักงานสาขาวงศ์สว่าง

อาคารกรุงเทพประกันชีวิต ห้องเลขที่ 12A-1

ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

(66) 2857-7015

ต่างจังหวัด

สำนักงานสาขาชลบุรี

113/6 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

(66) (038) 278 391-6

สำนักงานสาขาอุบลราชธานี

512/8 สุนีย์ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องที่ 210

ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 34000

(66) (045) 315 130 , (66) (045) 284 481