ล็อกอิน
 
เปิดบัญชีเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ

ลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ สามารถเพิ่มทางเลือกในการลงทุนด้วยตนเองกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต DBSVitrade.com ซึ่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นล่าสุดโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ฯ บทวิเคราะห์รายวัน ซึ่งรวมถึงหุ้นเด่นในแต่ละวันและคำแนะนำการลงทุนซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิค และปัจจัยพื้นฐาน

1. หากท่านมีความประสงค์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อขอเอกสารการเปิดบัญชี หรือแจ้งผ่านออนไลน์ โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเปิดบัญชีด้านล่างนี้ (Account Registration Form) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพิ่มเติม
   
2. บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ไปยังท่านในวันรุ่งขึ้นโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ
   
3. สำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต จะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารการเปิดบัญชีจากท่านครบถ้วนแล้ว
   
4. เมื่อบริษัทฯ ได้ทำการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีจดหมายเแจ้งเลขที่บัญชี พร้อมทั้ง “เลขประจำตัวลูกค้า (User ID)” สำหรับเข้าระบบให้ท่านทราบ โดยจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งกับบริษัทฯ สำหรับ “รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบ” และ “รหัสลับ (PIN) ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์” เพื่อความปลอดภัย บริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านต่างหากทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัทฯ ขอให้ท่านจัดเก็บรหัสเป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่ควรแจ้งให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ และนำรหัสผ่านของท่านไปใช้ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

   
5. ในครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบ ระบบจะบังคับให้ท่านทำการเปลี่ยน “รหัสผ่าน (Password)” และ “รหัสลับ (PIN)” เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ใคร่ขอแนะนำให้ท่านศึกษา “ข้อแนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่าน และรหัสลับ” อย่างระเอียด
   
ลงทะเบียนขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต(ลูกค้าปัจจุบัน)

โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เพื่อขอให้บริษัทฯ ทำการจัดส่งชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้กับท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

(เครื่องหมาย ( * ) เป็นช่องที่กำหนดให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูล)

Related Links