ล็อกอิน
 
ติดต่อบริษัท
Have questions?
We're here to help.

ท่านสามารถติดต่อบริษัทดีบีเอส วิคเคอร์ส ได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.

  • หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชี เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2857-7171

  • หากท่านประสบปัญหาในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับบัญชี เว็บไซต์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายออนไลน์เทรดดิ้ง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2857-7799

บริษัทฯ ขอให้ท่านเก็บ "รหัสผ่าน (Password)" และ "รหัสลับ (PIN)" เป็นความลับเฉพาะตัว ในการติดต่อกับบริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เฉพาะหมายเลขบัญชี ชื่อ และนามสกุลของท่านเท่านั้น

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2857-7000
โทรสาร (66) 2857-7777

อีเมล์ [email protected]


สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขาปิ่นเกล้า
ที่อยู่ 7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ (66) 2884-9044
โทรสาร (66) 2884-9058

สำนักงานสาขาบางกะปิ
ที่อยู่ 3522 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์บางกะปิ
ชั้น 8 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (66) 2363-3288
โทรสาร (66) 2734-0062

สำนักงานสาขาสำโรง
ที่อยู่ 999 โครงการอิมพีเรียลเวิลด์ (สำโรง)
3F 56 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ (66) 2380-3190 , (66) 2067-7900
โทรสาร (66) 2380-3184

สำนักงานสาขารัตนาธิเบศร์
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทาวน์ รัตนาธิเบศร์
อาคารพาณิชย์เลขที่ 68/131 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (66) 2969-7750
โทรสาร (66) 2969-7755

สำนักงานสาขาชลบุรี
ที่อยู่ 113/6 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ (66) (038) 278 391-6
โทรสาร (66) (038) 796 170

สำนักงานสาขาอุบลราชธานี
ที่อยู่ 512/8 สุนีย์ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องที่ 210
ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ (66) (045) 315 130, (66) (045) 284 481
โทรสาร (66) (045) 284 286


Related Links