คำแนะนำในการ Log-in

 
ขั้นตอนที่ 1: ใส่ "UserId" หรือหมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ได้รับจากบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว

ขั้นตอนที่ 2: ใส่ "รหัสผ่าน (Password)" ซึ่งมีความยาวไม่ น้อยกว่า 6 ตัว อาจกำหนดให้มีทั้งตัวอักษรและตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขเพียงอย่างเดียว
สำหรับท่านที่ log-in เป็นครั้งแรก รหัสผ่าน (Password) คือรหัสที่ บริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นตัวเลข 8 ตัว หลังจากที่ท่านได้ทำการ log-in แล้วระบบจะบังคับให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทันที กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) มิฉะนั้นท่านจะไม่ สามารถ log-in เข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้

ขั้นตอนที่ 3: เลือกที่จะเปิดเมนูดังข้างล่างนี้เป็นหน้าแรก
3.1 My Preference - เมนูที่ท่านได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าแรกที่ถูก เปิดหลังจากที่ท่านได้ log-in โดยท่านสามารถเข้าไปกำหนดได้ที่ "ข้อมูลส่วนตัว" เลือก "กำหนดหน้าแรก" โดยท่านสามารถกำหนดหน้าแรกได้ คือ ราคาหุ้นรายตัว สรุปภาพรวมตลาด กราฟแสดงการเคลื่อนไหวของหุ้นระหว่างวัน กลุ่มหุ้นที่สนใจ
3.2 Streaming - ระบบซื้อขายหลักทรัพย์เรียลไทม์
3.3 Quicktrade - ระบบซื้อขายหลักทรัพย์เรียลไทม์พัฒนาโดย DBSV และเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้า DBSVitrade เท่านั้น
3.4 My portfolio - ข้อมูลพอร์ต

ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่ “จำเลขประจำตัว” เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ท่านใช้อยู่จดจำเลขประจำตัว (UserID)

ขั้นตอนที่ 5:
5.1 คลิกที่ “Log In” เพื่อเข้าสู่เมนูการใช้งานทั้งหมด หรือ
5.2 คลิกที่  “DBSVQuickTrade”   เพื่อเปิดหน้าจอซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรง อย่างรวดเร็ว