ล็อกอิน
 

ด้วยทีมงานที่เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์  ความรู้  ความสามารถ  และเจ้าหน้าที่ที่รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  ก.ล.ต. ดีบีเอส วิคเคอร์ส พร้อมที่จะให้บริการท่านอย่างครบวงจร ไม่เพียงแต่การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ยังรวมไปถึงการให้คำแนะนำด้านการลงทุน รวมถึงเครือข่ายทีมงานนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญครอบคลุมภาค พื้นเอเชีย ทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอบริการที่เป็นมาตรฐานสากล ท่านสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการลงทุน อาทิ

การให้คำแนะนำด้านการลงทุน
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ – ตราสารทุน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2857-7900 หรือส่งอีเมล์มายัง clientservices@th.dbs.com

การเป็นนายหน้าหลักทรัพย์
 1. การซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนสถาบัน (Institutional Account)
  ทีมงานเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับนักลงทุนสถาบันของเราล้วนเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์อันยาว นานใน ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความรู้ ความสามารถ และมุมมองที่กว้างไกลของทีมงานสถาบัน ซึ่งครอบคลุมตลาดสำคัญๆ อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง นิวยอร์ค และลอนดอน และ ด้วยความร่วมมือระหว่าง เจ้าหน้าที่การตลาดสถาบัน และทีมนักวิเคราะห์ในภูมิภาคนี้ เครือข่ายของกลุ่มลูกค้าสถาบันของเราได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวไปตามภูมิภาคสำคัญทั่วโลก

 2. บัญชีเงินสด (Cash Account)
  ด้วยบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบบัญชีเงินสด ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลอันมีค่าอันเป็นผลมาจากการวิจัยอย่างพิถีพิถัน เจ้าหน้าที่การตลาดที่พรั่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ของเรายินดีที่จะนำเสนอท่านด้วยบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนในรูปแบบที่ท่านพอใจ
โปรดคลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการเปิดบัญชี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2857-7171 หรือส่งอีเมล์มายัง clientservices@th.dbs.com


การให้บริการมาร์จิ้น หรือเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบเครดิตบาลานซ์สามารถเพิ่มอำนาจการลงทุนทุนของท่าน เพื่อบรรลุเป้าหมายในเวลา อันรวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงแต่ท่านใช้เงินสดหรือหลักทรัพย์ของท่านในการเปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์กับเรา การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถทำได้ง่ายดาย เพียงแค่ให้ข้อมูลทางการเงินของท่าน และวางเงินสดขั้นต่ำเป็นประกัน 500,000 บาท (5 แสนบาท) เพื่อใช้เป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เริ่มต้น (Initial Margin) ของท่าน ทั้งนี้ อำนาจในการซื้อหลักทรัพย์ของท่านจะเป็นไปตามมูลค่าของเงินสด และหลักทรัพย์ตามราคาที่แสดงในบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจเปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2857-7171 หรือส่งอีเมล์มายัง clientservices@th.dbs.com


การเป็นนายหน้าซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล และเอกชน

ดีบีเอส วิคเคอร์ส เป็นนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้ (BEX) ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบุคคล เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนคงที่ ด้วยมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ 100,000 บาท

ประเภทของตราสารหนี้ที่ซื้อขายผ่านบริษัท
 1. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government Debt Securities)
  1.1 พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond)
  1.2 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise Bond)
  1.3 พันธบัตรองค์กรภาครัฐ (State Agency Bond)
  1.4 พันธบัตรเทศบาล (Municipal Bond)

 2. หุ้นกู้เอกชน (Corporate Bonds)
นักลงทุนสามารถดูรายชื่อตราสารหนี้ที่ซื้อขายโดยคลิกที่นี่

ท่านสามารถคลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาด หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2857-7171


การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในเครือของ DBS Bank ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำที่ให้บริการด้านการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (Futures Brokerage) และการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าสถาบัน และลูกค้าบุคคลในเอเชีย

SET50 Index Future (SET50IF) เป็นตราสารอนุพันธ์ตัวแรกที่เปิดซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX

SET50IF เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีดัชนีของ SET50 เป็นสินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) SET50 เป็นดัชนีของหุ้นที่แสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (ห้าสิบ) หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และมีสภาพคล่องสูง อย่างสม่ำเสมอ นักลงทุนสามารถติดตามความ เคลื่อนไหวของดัชนี SET50 ได้ผ่านสื่อต่างๆ ที่ประกาศข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
 • ให้เงินลงทุนทำงานมากขึ้น การลงทุนใน SET50IF เป็นการซื้อขายแบบมาร์จิ้น คือมีการวางเงินประกันเป็นสัดส่วนของมูลค่าสัญญา แต่ไม่ได้ชำระค่าสินค้าทั้งหมดแบบหุ้น ทั้งนี้นักลงทุนจะต้องดำรงสัดส่วนตามราคาซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน (Mark to Market)

 • ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา การลงทุนใน SET50IF จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้นักลงทุนสามารถควบคุม และกำหนดสัดส่วนความเสี่ยงของตนในช่วงตลาดขาลงได้ เช่น หากคาดว่าภาวะตลาดจะปรับตัวลดลง นักลงทุนสามารถทำรายการขาย SET50IF รายการใดก่อนก็ได้ นั่นคือนักลงทุนสามารถทำการขาย (Short) แล้วค่อยซื้อ กลับมาภายหลังเมื่อตลาดลง กำไรส่วนนี้จะชดเชยการขาดทุนของมูลค่าพอร์ตรวม

 • เพิ่มกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุน หากนักลงทุนซื้อ SET50IF รุ่นหนึ่งและขาย SET50IF อีกรุ่นหนึ่งที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ก็จะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคา หรือหากนักลงทุนมีหุ้นในพอร์ตเป็นหุ้นที่อยู่ใน SET50 และในขณะเดียวกันได้ลงทุนใน SET50IF ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากความ ผันผวนของราคาได้ นักลงทุนจึงมีโอกาสที่จะเพิ่มทางเลือกในการทำกำไรจากการลงทุนมากขึ้น
โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือสามารถสอบถามรายละเอียด และขอเอกสารการเปิดบัญชีได้ที่เจ้าหน้าที่ การตลาดที่ดูแลบัญชีท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2857-7171 หรือส่งอีเมล์มายัง clientservices@th.dbs.com

คำเตือน
นักลงทุนควรศึกษาและเข้าใจถึงระดับความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนใน SET50 Index Futures (SET50IF)เนื่องจากมีความแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นผ่านบัญชีมาร์จิ้นของหุ้น

SET50IF มีมูลค่าของสัญญาที่สูงกว่าหลักประกันที่วางมากหลายเท่า ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคา SET50IF จึงมีความผันผวนมากเมื่อเทียบกับเงินประกัน หากนักลงทุนสนใจเปิดบัญชีซื้อขายสัญญษซื้อขายล่วงหน้า ควรศึกษาและเข้าใจในเอกสารชี้แจงความเสี่ยงที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นให้ครบถ้วนก่อน


บริการบัญชีหุ้นกู้อนุพันธ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีหุ้นกู้อนุพันธ์ได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่าน หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2857-7171


การเป็นตัวแทนซื้อขาย และให้คำแนะนำการลงทุนในหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนชั้นนำ

การสร้างเป้าหมายทางการเงินที่เป็นจริงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการประสบความสำเร็จในการลงทุน ประกอบกับการเข้าใจในเรื่องของการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดก็จะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ นักลงทุนบางส่วนจะลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว เช่น การมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ การมีเงินสำหรับการศึกษาของบุตรหลาน แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีนักลงทุนบางส่วนที่มีความต้องการ และความจำเป็นในการใช้เงินในบางช่วงเวลา เช่น การใช้เงินสำหรับดาวน์บ้านหลังใหม่ หรือซื้อรถคันใหม่ การใช้เงินสำหรับท่องเที่ยว เป็นต้น แต่ทั้งนี้ท่านอาจไม่มีเวลา ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หรือไม่มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการลงทุน กองทุนรวมจึงเป็นคำตอบในการบริหารการลงทุนของท่าน เพราะในปัจจุบันมีกองทุนประเภทต่างๆ มากมายที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพทางการเงิน

ดีบีเอส วิคเคอร์ส เป็นตัวแทนซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ มีบริการนำเสนอข้อมูลกองทุนประเภทต่างๆ และให้คำแนะนำในการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย
 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
 7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
 9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
 10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
 11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด
 12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับเอกสารการลงทุนได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2857-7171 หรือส่งอีเมล์มายัง clientservices@th.dbs.com

หมายเหตุ การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและหนังสือชี้ชวนให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2857-7171.


การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

เลือกความเป็นอิสระในการลงทุนด้วยตนเอง เกาะติดความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต กับ www.dbsvitrade.com ที่ให้ความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ บริหารพอร์ต ความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา

เปิดบัญชีวันนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ
 • All You Need to Know ท่านสามารถติดตามราคาซื้อขายหุ้นเรียลไทม์ รวมทั้งราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุด 3 อันดับ ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดัชนีอุตสาหกรรม ราคาซื้อขายสูงสุดต่ำสุด ข่าวล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสามารถจัดกลุ่มหุ้นที่สนใจได้ถึง 5 กลุ่ม หรือ 50 หลักทรัพย์

 • Professional Services ท่านสามารถรับบทวิเคราะห์ต่างๆ ของดีบีเอส วิคเคอร์ส ที่หลากหลาย และ ครอบคลุมทั้งประเทศไทย และภาคพื้นเอเชีย อาทิ บทวิเคราะห์รายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส บทวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และมุมมองทางด้านวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค และด้วย “ระบบค้นหา” จะช่วยอำนวยความสะดวกการติดตามข่าวสาร และบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์ที่ท่านสนใจทั้งในปัจจุบันและย้อนหลัง

 • Comprehensive Technical Analysis www.dbsvitrade.com ยังให้เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคให้เลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็น MACD, RSI, Trend Analysis, Stochastic, Oscillator เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา ดัชนี อุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบัน และย้อนหลังสูงสุดถึง 20 ปี
 • Fully Equipped Training Center พบกับหลักสูตรการลงทุนมากมายฟรีสำหรับลูกค้าดีบีเอส วิคเคอร์ส การอบรมเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยท่านพัฒนาความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายออนไลน์เทรดดิ้ง ที่ Hotline 0-2857-7799 หรือส่งอีเมล์มายัง dbsvonline@th.dbs.com