เลือกโปรแกรมลงทุน อย่างมือโปร

เลือกใช้โปรแกรมดี มีชัย(ในการลงทุน)ไปกว่าครึ่ง

ปัจจุบันการลงทุนถือว่าเป็นเรื่องง่าย มีโปรแกรมต่างๆให้นักลงทุนได้เลือกใช้งานอยู่มากมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน นักลงทุนควรเลือกใช้งานโปรแกรมให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน, ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้รวมไปถึงประสบการณ์การลงทุนและระยะเวลาในการวิเคราะห์ของตัวท่านเอง

สำหรับหัวข้ออบรมนี้ จะแนะนำการใช้งาน Digitals Services โปรแกรมเบื้องต้น ตั้งแต่โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ แบ่งแยกโปรแกรมวิเคราะห์ให้เลือกใช้งานตามประสบการณ์และตามระยะเวลาที่สะดวก ตั้งแต่ระดับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยลงทุนมาก่อน, เริ่มมีประสบการณ์บ้างเล็กน้อย และมีประสบการณ์ลงทุนมานานหลายปี รวมไปถึงโปรแกรมเลขาส่วนตัว ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูล และการแจ้งเตือนที่จะทำให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสดีๆ ในการลงทุน

เนื้อหาที่สำคัญ

  • Streaming – โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ รองรับทุกอุปกรณ์การใช้งาน
  • MCycle – โปรแกรมวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยสามารถหาวัฏจักรของหุ้นว่าอยู่ในจังหวะช่วงไหน พร้อมแนะนำกลยุทธการลงทุน
  • BrainBOX – โปรแกรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะช่วยนักลงทุนสามารถหาหุ้นน่าลงทุนทั้งระยะสั้น จากการวิเคราะห์ดูสัญญาณทางด้านเทคนิค รวมทั้งหุ้นที่สามารถถือลงทุนในระยะยาวโดยดูจากข้อมูลพื้นฐานที่แสดงสัญญาณด้วยสี ใช้งานง่าย
  • BrainBOX Plus – โปรแกรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถกรองหาข้อมูลสัญญาณทางด้านเทคนิคและพื้นฐานในหน้าเดียวกัน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  • e-Fin Stock Pick up – โปรแกรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ขั้นสูง ที่สามารถวิเคราะห์หุ้นทางด้านเทคนิคแบบเรียลไทม์ และสามารถตีเส้นกราฟ พร้อม Indicator ให้เลือกใช้อยู่มากมาย
  • DigiS – โปรแกรมเลขาส่วนตัว ช่วยอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลและการแจ้งเตือนวันชำระเงิน พร้อมฟังคลิปเสียงจากนักวิเคาะห์อัพเดทตลาดทุกเช้า, ดูคลิปสอนการใช้งานผ่าน e-training ฯลฯ


คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • นักลงทุนทุกประเภท

ผู้บรรยาย

วัชรพงศ์ กิจเจริญวิศาล (โค้ชตี้)

ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Business

contact me