กรองสัญญาณหุ้นอัตโนมัติ ด้วย BrainBOX

ครบ จบ ในโปรแกรมเดียว

BrainBOX เป็นเครื่องมือประกอบการลงทุนรูปแบบใหม่ เพิ่มโอกาสการลงทุนให้แก่นักลงทุน ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และค้นหาหุ้นที่สนใจได้ ทั้งปัจจัยเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ครอบคลุมหุ้นในประเทศและต่างประเทศ รวม 7 ประเทศ 9 ตลาด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, สหราชอาณาจักร, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และออสเตรเลีย โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่าย, สะดวก, รวดเร็ว และยังสามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์

BrainBOX Plus คือเครื่องมือประกอบการลงทุนที่ถูกพัฒนาต่อมาจากโปรแกรม BrainBOX โดยความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้จะรวมข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานไว้ในหน้าเดียวกัน แสดงหุ้นที่มีสัญญาณทางเทคนิคดีและพื้นฐานเด่น เรียงลำดับตามจำนวนของสัญญาณ และยังมีฟังก์ชั่น Backtest ที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำของ Indicator ที่นำมาใช้วิเคราะห์หุ้นตัวนั้นๆ

เนื้อหาที่สำคัญ

  • ฟังก์ชั่น Technical Insight – เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบอัตโนมัติ ใช้งานง่าย เพียงใส่ชื่อหุ้น ไม่ต้องตีเส้น Trend line หรือกำหนด Indicators ต่างๆ โปรแกรมจะแสดงสัญญาณทั้งขาขึ้นและลงพร้อมแสดงราคาแนวรับ-แนวต้าน ทั้งในระยะสั้น, กลาง และยาว หรือสามารถกำหนดเงื่อนไขทางด้านเทคนิคเพื่อกรองหาหุ้นที่ต้องการ
  • ฟังก์ชั่น Value Analyzer – เครื่องมือวิเคราะห์ทางพื้นฐานแบบอัตโนมัติแบบรายตัวหรือรายกลุ่มอุตสาหกรรม แสดงข้อมูลพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญย้อนหลัง 10 ปี เช่น รายได้, กำไรสุทธิ, เงินปันผล ฯลฯ ในรูปแบบของกราฟเส้น อ่านเข้าใจได้รวดเร็ว พร้อมแนะนำหุ้นสามารถซื้อลงทุนได้ (Undervalue) แสดงในรูปแบบสัญญาณไฟสีเขียว หรือหลักเลี่ยง (Overvalue) ในรูปแบบสัญญาณไฟสีแดง ให้ง่ายต่อการเข้าใจ
  • Newsletter – ระบบการแจ้งสัญญาณหุ้นทางเทคนิคทั้งขาขึ้นและขาลงที่น่าสนใจ 6 อันอับแรกส่งตรงถึงอีเมลนักลงทุน ครอบคลุมหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ฟังก์ชั่น Overview – เลือกดูข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจลงทุน จากข้อมูลที่แสดงทางด้านปัจจัยเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน อย่างง่ายๆและรวดเร็ว
  • ฟังก์ชั่น Backtest – แสดงเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำของ Indicator ที่ใช้วิเคราะห์หุ้นรายตัว เพื่อที่จะติดตามสัญญาณในอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งขาขึ้นและขาลง


คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • นักลงทุนทุกประเภท

ผู้บรรยาย

วัชรพงศ์ กิจเจริญวิศาล (โค้ชตี้)

ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Business

contact me