มือใหม่เข้าใจกราฟเทคนิค

ดูกราฟเทคนิคเป็น เห็นกำไรได้ไม่ยาก

เริ่มต้นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค ตั้งแต่แนวคิดทฤษฎีเบื้องต้น, วิธีการตัดสินใจลงทุนตามสัญญาณ ตลอดจนเรียนรู้ข้อกำจัดของเครื่องมือ และแนะนำเคล็ดลับ, จุดสำคัญของการวิเคราะห์เทคนิค โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจหลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคเบื้องต้น วิธีการอ่านสัญญาณทางเทคนิคโดยง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาในการอบรมเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค หรือนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เกิน 1 -2 ปี และสนใจการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์เทคนิคเพิ่มเติม

เนื้อหาที่สำคัญ

  • ทบทวนแนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค
  • เรียนรู้ทฤษฎีดาว (Dow Theory)
  • เรียนรู้เครื่องมือชี้วิเคราะห์เทคนิคที่สำคัญ ได้แก่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD ,RSI เป็นต้น
  • ฝึกวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคจากตัวอย่างจริง และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคนิคต่างๆที่เรียนรู้ไปกับตัวอย่างจริง


คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • นักลงทุนที่สนใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคระดับเริ่มต้น/มือใหม่

ผู้บรรยาย

วณิชชา เสถียรสัมฤทธิ์ (โค้ชปุ๋ยปุ๋ย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค

contact me