บล.ดีบีเอส ผลงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์โดดเด่น คว้ารางวัล Best Securities Trading House Thailand 2022

 

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส คว้ารางวัล Best Securities Trading House Thailand 2022 จาก International Finance Awards 2022 ตอกย้ำความน่าเชื่อถือและการันตีผลงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ในประเทศ เทียบชั้นมาตรฐานสากล ขณะที่ ทริส เรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ AAA สะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ DBS Group

ทางผู้บริหรระดับสูง โดยนางนริศรา วิเศษโกสิน กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน และ นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิค เคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัล "Best Securities Trading House Thailand 2022" จาก Interational Finance Awards 2022 ซึ่งรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล สามารถการันตีผลงานการดำเนินธุรกิจค้าหลักทรัพย์ในประเทศของบริษัทได้เป็นอย่างดี

DBSVTH TRIS AAA

สำหรับ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการทางด้านธุรกิจค้าหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้บริการแบบมืออาชีพ เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทและทีมงานทุกคนในองค์กร

ขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้ง ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศ ไทย) จำกัด ที่ระดับ AAA ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของ บริษัทในการเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ DBS Group

ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งประเมินว่า บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ DBS Group ดำรงสถานะเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญของ DBS Group ในการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าในเครือข่ายของกลุ่มและบริษัทในเครือในประเทศไทย บริษัทยังคงมีความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับกลุ่มสะท้อนให้เห็นจากการแนะนำลูกค้าและความร่วมมือภายในกลุ่มนอกจากนี้ บริษัทยังนำกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงินของ DBS Group มาปรับใช้ และยังต่อยอดความแข็งแกร่งในธุรกิจธนกิจ (Private Banking) ของ DBS Bank ด้วยเพื่อสร้างประโยชน์ในธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ( Wealth Management)

สำหรับแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่า บริษัทจะยังคงสถานะในการเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ DBS Group และจะยังคงดำเนินงาน โดยเป็นส่วนที่สำคัญในธุรกิจหลักทรัพย์ของ DBS Group ในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องต่อไป

contact me